Врати

Какви са основните проблеми, с които бихме могли да се сблъскаме по време на монтаж и как бихме могли да ги разрешим?

1. Клатещи дръжки

– при клатещи дръжки на Граде, трябва да центровате квадрата равномерно и да притегнете винтовете точно на ръбчето в двата края на квадрата. При клатещи дръжки на входна турска врата – квадратът при тях е с дължина 13см., нужно е да се среже до 12,5см.

Дръжка на врата

2. Обков

– задължително по време на монтаж обкова трябва да се смаже. Необходимо е  да смазвате обкова един път месечно.

3. Насрещници на интериорна врата

– Най-честия проблем на насрещниците на тези врати е, че не са достатъчно добре центровани и натегнати. За да се избегне този проблем трябва да се бележи езика на бравата с кит или паста. Поставя се хартиено тиксо върху касата, крилото се затваря с прибран език на бравата. След като крилото е затворено, езика на бравата отбелязва върху хартиеното тиксо, къде точно трябва да се позиционира насрещника.

4. Непрецизно прецепен перваз

– За да се прецепи перваз в права линия и да не е назъбен след прецепването, трябва първо да се измери най-тясното разстояние между стената и канала на касата, циркулярът се настройва на нужния размер. Най–добре е прецепването да се осъществява от двама човека. Единият трябва да държи много стабилно циркулярът, а другия трябва да е съсредоточен, не трябва да бърза и трябва да се опита циркулярът да върви по правата линия, по която реже.

5. Поставяне на уширение на интериорна врата

– Проблем при поставянето на уширение е прекаленото количество лепило, което се поставя, за да се осъществи сглобката на уширението. За да избегнете този проблем трябва едната част на уширението да се покрие с много тънък слой лепило. След това се долепя много внимателно до другия елемент на уширението, като сглобката трябва да е на 90 градуса и между тях да се образува само една равнина/повърхност. Ако сглобката не изглежда стабилна може да се постави малко количество лепило от външната страна на уширението. По този начин вероятността уширението да бъде изцапано с лепило се свежда до минимум.

Вашият коментар