Входно антре с червени стени

Монтаж на метална врата

Изборът на метална врата невинаги е толкова лесна задача. Необходимо е да се вземат в предвид редица фактори, които влияят върху изборa ѝ. На първо място са точните размери, по които клиентът трябва да се води. Когато не желаете да ползвате услугите на оторизирани лица за точно отчитане на размерите, може и сами да го направите. Как става това? Ширина, височина и дълбочина на стената ( ширина на зида ) са размерите, които са ви необходими. Липсата на съществуваща врата улеснява процеса на замерване за клиентите, но това се случва в по-редки случаи. Най-често смяната на входна врата е породена от захабяване или проблем в старата, което довежда до желаната подмяна. При наличие на съществуваща входна врата, за по-правилно измерване се взима разстоянието от средата на единия перваз до средата на другия перваз в ширина. Височината на строителния отвор се взима като се измери разстоянието от пода, отново до средата на перваза.
Повече